LETSELSCHADEBUREAUS

Letselschadebureaus, letselschade advocaten en advocatenkantoren letselschaderecht en letselschade specialisten in BelgiŽ vinden op plaats.

letselschadebureaus.be

Letselschadebureaus BelgiŽ
Letsllschadebureaus

Op Letselschadebureaus.NL vindt u een overzicht van verschillende soorten specialisten die zich bezig houden met letselschade.

Letselschade

Wat is letselschade? Letselschade is de lichamelijke en geestelijke (immateriŽle) schade die een mens ondervindt als hij of zij bij een ongeluk betrokken is.

 

Welke soorten letselschade zijn er?

De volgende soorten letselschade kunnen daarbij aan de orde komen:

  • Verlies van de capaciteit om arbeid te verrichten en daarmee inkomsten te verwerven. Ofwel het 'verlies aan verdienvermogen' of 'verlies aan arbeidscapaciteit'.
  • Kosten van huishoudelijke hulp;
  • Ziektekosten zoals de kosten van opname in het ziekenhuis;
  • Smartengeld of immateriŽle schade;
  • Andere schade zoals aangepast vervoer, de kosten van aanpassing aan een woning, en reiskosten in verband met het bezoek aan behandelend artsen;
  • Wettelijke rente.

Verhaal van schade

In Nederland heeft uitsluitend de benadeelde recht op vergoeding van zijn of haar letselschade indien een ander daarvoor aansprakelijk is. Een uitzondering op die regel zijn de kosten die een ander voor de benadeelde betaalt, evenwel op voorwaarde dat de benadeelde die kosten zelf ook had kunnen vorderen. Dat wordt ook wel verplaatste schade genoemd. Ook de werkgever van een gewonde kan de kosten van doorbetaald loon verhalen.

 

letselschadebureaus letselschade specialisten

De laatste jaren is er een groot aantal letselschadebureaus ontstaan, die gespecialiseerd zijn in het geven van adviezen bij het verhalen van letselschade. De kosten die een letselschadebureau aan de benadeelde voor de adviezen en werkzaamheden in rekening kan brengen, komen in principe voor rekening van de aansprakelijke verzekeraar (artikel 6:96 BW). Sommige letselschadebureaus werken op "no cure, no pay"-basis (ook wel "contingency fee" genoemd). Dat wil zeggen dat zij een percentage van het verhaalde bedrag als honorarium inhouden. Voor advocaten is het overigens niet toegestaan op no cure no pay basis te werken.

 

Letselschade advocaten

Binnen de advocatuur is er een groeiend aanbod van letselschadeadvocaten. Ook hun kosten worden in beginsel betaald door de verzekeraar van degene, die aansprakelijk is voor de letselschade.

Wij streven ernaar u een handige gids te bieden over het onderwerp letselschade. Mocht u onverhoopt bepaalde informatie missen op deze website, dan staan wij uiteraard open voor uw suggesties.

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands